Nasze koło teatralne ,,Pałacyk”

Teatr odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka. Daje on szerokie możliwości pozytywnego wpływu na rozwój dziecka i młodego człowieka. Wychowanie i edukacja przez teatr uwrażliwia na piękno, ubogaca życie wewnętrzne i integruje człowieka z kulturą.  Koła teatralne czy teatry amatorskie to również świetna forma terapii: przedstawienia, niosąc ze sobą edukacyjne, moralizatorskie treści i wzbudzając refleksję nad własnym życiem mają siłę kształtowania postaw życiowych.

Rozumiejąc ten wszechstronny wpływ sztuki teatralnej na rozwój i wychowanie powołaliśmy do życia koło teatralne ,,Pałacyk”. Uzupełnia ono inne stosowane przez naszą Kadrę metody wychowawcze i przyczynia się do osiągnięcia sukcesów w wychowaniu. Przygotowywanie przedstawień to świetna lekcja współpracy i doskonała zabawa. Próby i zaangażowanie     w powstawanie spektaklu służy zacieśnianiu relacji i budowaniu wspólnoty. To spotkanie różnych osób dla wspólnego celu. Teatr rozwija naszych wychowanków poprzez konieczność nauczenia się roli, wyrażania uczuć w trakcie jej odgrywania na scenie, dopasowania się do innych, ale twórczo wpływa także na osoby zajmujące się dźwiękiem, światłem, scenografią, strojami, obsługą techniczną. Stymuluje intelekt i kreatywność wszystkich zaangażowanych. Pobudza ciekawość świata i uczy otwartości na niego. Wystawiane przez nas sztuki teatralne są także nośnikiem treści edukacyjnych.

Dzieci i młodzież chętnie wchodzą w role, odgrywają je. To naturalna dla człowieka umiejętność – od małego uczymy się naśladując starszych. Wystarczy stworzyć przestrzeń dla jej wykorzystania i rozwoju. Korzyści warte są wysiłku. Zabawa w teatr wyrabia umiejętności społeczne, wpływa na poszerzenie zasobu słownictwa, umiejętność formułowania myśli, wysławiania się. Głównym efektem wspólnych działań są przygotowywane występy sceniczne, które odbywają się na terenie naszej placówki oraz w środowisku lokalnym.