O nas

Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ,,Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym to instytucjonalna piecza zastępcza z miejscami interwencyjnymi, która zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży, których sytuacja życiowa wymaga wsparcia i pomocy. Placówka jest prowadzona przez Powiat Opoczyński i mieści się w zabytkowym pałacyku, który w przeszłości pełnił funkcję siedziby właścicieli tutejszych dóbr ziemskich. Budynek ten został odrestaurowany i przystosowany do potrzeb placówki, zachowując przy tym swój historyczny charakter i oryginalną architekturę.

Placówka „Pałacyk” zapewnia opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, które są bez opieki rodzicielskiej lub pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, są zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub stykają się z innymi problemami społecznymi. W placówce zapewniona jest opieka całodobowa, a także pomoc w zdobywaniu wykształcenia, kształtowaniu umiejętności społecznych i osobistych oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań. W „Pałacyku” panują warunki pozwalające na godne życie i rozwój dzieci i młodzieży. Placówka jest dobrze wyposażona, zapewnia wyżywienie, opiekę medyczną i pedagogiczną, a także organizuje różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowe. Dzięki temu dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz nabywania nowych umiejętności.

W ramach działalności placówki, dzieci i młodzież otrzymują opiekę pedagogiczną, psychologiczną i medyczną, a także zapewnione są im warunki do nauki, odpoczynku i zabawy. Pałacyk oferuje także zajęcia dodatkowe, takie jak warsztaty artystyczne, sportowe czy językowe, które mają na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży. W ,,Pałacyku’ panuje przyjazna i rodzinna atmosfera, która sprzyja rozwojowi dzieci i młodzieży oraz umożliwia im budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Placówka stara się również współpracować z rodzinami podopiecznych, aby zapewnić im pełne wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się zmagają.

,,Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym to zatem miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą otrzymać nie tylko opiekę i wsparcie, ale także szansę na rozwój i osiągnięcie swoich celów życiowych.